Παρτίδες Παραγωγής Μελιού

Στην ετικέτα του βάζου με το μέλι που κρατάτε, στο τέλος, γράφει "Αριθμός παρτίδας". Πληκτρολογήστε τον αριθμό που γράφει μετά μαζί με το θαυμαστικό (!)

Αριθμός παρτίδας

Θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το συγκεκριμένο μέλι που τρώτε όπως, ημερομηνία παραγωγής, τοποθεσία παραγωγής αλλα και τις συγκεκριμένες ιδιότητες του μελιού αυτού.

Πληκτρολογώντας τον αριθμό της συσκευασίας εμφανίζεται αριστερά μια κατάσταση με πληροφορίες για την παραγωγή του μελιού και δεξιά η περιοχή από την οποία προήλθε το μέλι αυτό.

Με τις παρτίδες παρακολουθούμε αναλυτικά την παραγωγή μελιού ανα ομάδα μελισσιών. Παρακολουθώντας την κάθε παρτίδα μελιού μπορούμε να έχουμε πληροφορίες για την προέλευσή του, την ανθοφορία της περιοχής και τις ενέργειες που κάναμε προκειμένου να κρατάτε στα χέρια σας το συγκεκριμένο προϊόν.